"Човек никога не знае от какъв по-лош късмет го е спасил лошият му късмет."

- Кормак Маккарти (р. 1933), американски романист и автор на пиеси