"Животът наистина започва на четирийсет. Дотогава вие просто правите проучване."

- Карл Юнг