"Да живееш означава да създаваш неща, а не да ги придобиваш."

- Аристотел (384 пр.Хр. - 322 пр.Хр.), древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“

Статии за въдхновение на деня ви: