Дефинирането на целта е стартовата точка на всяко постижение.