Твърдо вярвам, че Вселената има много по-големи планове и мечти за теб, отколкото ти се осмеляваш да имаш за себе си.