Инициатива „Ден на професиите“ на Ротаракт клубовете в България ще се проведе на 11 март в София и Бургас за гимназисти, кандидат-студенти и студенти, които да запознае на достъпен език и по максимално ефективен начин с тенденциите  на пазара, както и възможностите за професионална реализация в редица сектори от българската икономика.

Инициативата в подкрепа на информираното професионално ориентиране на българските младежи в София ще се проведе в Аулата на Софийския университет от 10 до 15 ч., като на него ще имате възможност да се запознаете с изявени професионалисти от шест различни сфери – информационни технологии, реклама и комуникации, корпоративно управление, образование и педагогика, право и медицина.

Лекторите ще представят както сферата си на дейност в нейните специфики по отношение на необходимостта от кадри, технологичния напредък и тенденциите за бъдещето, така и личния си професионален път, който ги е превърнал в лидери в своите професии. Непосредствено след презентациите, както и в края на форума, гостите ще имат възможност пряко да задават въпроси към лекторите по отношение на засегнатите от тях аспекти на съответната кариера и професионален живот.

Форумът в Бургас ще се проведе в сградата на Бургаски Свободен Университет от 10 ч. На него посетителите ще имат възможността да се запознаят с опита на професионалисти от сферата на медицината, архитектурата, програмиране и инженерство, както и представители на някои нестандартни професии като логопед и дигитално разпространение на музика. В края на форума отново е предвидена сесия, в която ще могат да се задават въпроси към всеки един от утвърдените специалисти.

Участието във форумите е напълно безплатно, като има регистрационна форма за предвидения в София, която може да намерите на goo.gl/KKGbMP. В подкрепа на каузата се включват представители на държавните институции, частния бизнес и гражданския сектор. От електронните канали на инициативата може да научавате актуална информация относно тенденциите и необходимостите на пазара на труда, както и контакти с потенциални работодатели.