Ваня Колева от с. Голям Дервент, общ. Елхово ни изпрати прекрасна майска снимка. Ето какво ни сподели тя:

"Снимката е направена в моята цветна градинка в с. Голям Дервент, общ. Елхово, Югоизточна България. Селото е почти безлюдно, в много спокоен и тих район на Сакар планина, в Дервентските възвишения, в близост до границата с Турция.

Тук прекарваме с моето семейство свободните си дни и отглеждаме биологични зеленчуци. Радваме се на чист въздух, спокойна атмосфера и безброй много пчели, цветя и птички." 

Дервентски възвишения са възвишения в Югоизточна България (около 40%), област Ямбол и Европейска Турция (около 60%). Простират се от запад на изток на около 50 км, а ширината им общо на българска и турска територия е също около 45 – 50 км. Разположени са между Сремския пролом на река Тунджа на запад и долините на реките Поповска (ляв приток на Тунджа) и Ченгерлидере (десен приток на Ергене в Турция) на изток, които ги отделят от планината Странджа, а в района на българското село Странджа (село) се свързват с нея. На север и на юг междудолинните им ридове се простират съотвено до Елховското поле и Одринската низина в Турция. По главното било на възвишенията, между гранични пирамиди с №№ от 173 до 279 преминава участък от държавната ни граница с Република Турция. Вижте повече в Уикипедия >>