...и е редно да уважаваме техния избор. Затова нека не ги провокираме с изкази като:

“Още си млада и не разбираш.” - Дори на 30 годишна възраст? Защо някои хора си мислят, че "липсата на майчин инстинкт" е признак за незрялост?!

“Ще си промениш решението.” - Не, повярвайте ни. Тези жени много добре знаят какво искат от живота. 

“Но кой ще се грижи за теб, когато остарееш?” - Аз!? Има и хора, професионалисти за това. 

“Но детето е неописуем дар!” - Зависи от гледната точка. 

“Не искаш да оставиш ново поколение след себе си?” - Може би следата, която ще остави след себе си е от друго естество - това може да бъде поредица от книги, колекция картини, музика и др.