За да изградим трайни искрени взаимоотношения, трябва да сме готови да излизаме от зоната на личното си удобство. Да не се скъпим да показваме внимание и топлота. Доверието към близките хора е най-сигурният начини да се намери щастие и радост в живота.  

Всяко човешко същество има нужда от обич. Тревогите се преживяват бързо, когато има с кого да бъдат споделени. Установено е, че хората с кръг от добри приятели и любящи роднини се смеят много по-често и живеят по-дълго.

Приятелските взаимоотношения започват да се развалят, т.е доверието намалява, ако започнете да се ядосвате и това ви стане навик. Тогава си спечелвате слава на "непредвидим” човек. Обидните думи, подхвърлени в една-единствена минута на гняв са развалили много приятелства. Прекрасен начин за самоконтрол е да преброите до 100, преди да отговорите на човек, който ви е ядосал. Не случайно имате две уши и една уста - да слушате два пъти повече, отколкото говорите.

Усъвършенствайте изкуството да слушате. Ако разговаряте с някой и събеседникът ви не е казал нито дума през последните 60 секунди, най-вероятно е престанал да ви слуша и е време да спрете да приказвате толкова много. Борете се с изкушението да прекъсвате. Обърнете внимание повече върху онова, което ви казва другият. След като другият изложи мислите си, вместо веднага да изкажете собственото си мнение, помислете върху току -що чутото.

Когато водите внимателно искрен диалог, ще се сближите много повече с хората, с които взаимодействате всеки ден от живота си, а най-хубавото е да станете приятели.