Шумовите равнища в  градовете, дължащи се на трафик, железопътни линии и летища, промишлени и развлекателни дейности, става все по-голям проблем. По дефиниция, звуково замърсяване е всеки твърде силен и продължителен, дразнещ звук. Фоновият шум в страните на ЕС превишава 55 децибела. Само клаксонът на автомобил отеква в ушите ни със 110 децибела. Световната здравна организация предупреждава, че постоянното излагане на подобни равнища шум може да разболява хората.

Здравословни проблеми от шума

Силният шум оказва поражение върху много органи и ситеми в тялото - уврежда слуховия анализатор; провокира повишаване на кръвното налягане; създава мъчително безсъние и води до сърдечни проблеми, включително инфаркт. Не на последно място е и влиянието на шума върху поведенческите реакции на личността. Проведено у нас изследване сред тинейджъри във възрастта 16-18 г. показва, че шумът пречи на концентрацията на учениците, създава раздразнителност и повишава агресията им. От отговорите на въпросника за измерване на агресивността се установило, че 2/3 от учениците имат индекс на агресивност над средното ниво.

Норми за равнището на шума

Според европейското законодателство нивото на шум на открито не трябва да превишава 65 децибела за населени места.

За жилищни сгради е недопустимо нивата на шум да стигат над 45 децибела.

За пълноценен сън фоновият шум не бива да превишава 30 децибела.

Ако нивата на шум около вашето работно място или жилище ви безпокоят, търсете правата си. Завишеният шумов фон нарушава не само спокойствието ви, но и атакува цялостното здраве на вашия организъм. Птиците и животните също страдат и мигрират от местата със звуково замърсяване.

Диапазон на човешкия слухов анализатор:

Човешкото ухо може да чува звуци с честота между 16 и 20 000 херца (Hz). Под 16 Hz става дума за инфразвук, а над 20 000 – за ултразвук. Макар да не можем да чуваме инфра- и ултразвуците, те са вредни за здравето ни, като степента на увредата зависи от продължителността на въздействие.