Методът за замразяване на яйцеклетки е известен по света от 2003г и само 3 години след това е въведен и у нас от екипа на доц. д-р Атанас Щерев. Рутинно се предлага като опция при жени, на които се налага оперативно отстраняване на яйчниците, поради болест или когато женският организъм предстои да бъде подложен на химио- или лъчетерапия. Има и жени, които макар и рядко, прибягват до метода с цел да запазят своята репродуктивна способност. Обикновено това са млади жени, които правят кариера и все още нямат желания свой партньор, както и при планиране на раждане след години.

Възрастта на жената е определяща за качеството на яйцеклетките. Смисълът на процедурата по замразяване на яйцеклетки е да бъде съхранен фертилитета на жената. Замразената яйцеклетка запазва репродуктивния си потенциал, който съответства на младия женски организъм. Най-голям шанс за потенциално използване на съхранените млади яйцеклетки имат жените, които замразяват до 32 годишна възраст.

Процедурата включва извличане, култивиране в хранителни среди, замразяване в течен азот при -196 °C. Извличането се прави при пълна упойка и теоретично яйцеклетката може да престои вечно в течния азот. След процедурата жената получава сертификат за собственост. Витрификацията, превръщане съдържанието на клетката в гел, е нов метод за замразяване на яйцеклетки, при които се запазва тяхната структура. Този метод гарантира до 100% здрави яйцеклетки след размразяването. Методът замразяване на яйцеклетки е вид застраховка срещу безплодие.

Необходими условия преди да се замразят яйцеклетки:

Да спре взимане на противозачатъчни хапчета.

Да има нормален месечен цикъл.

Да се правят инжекции с хормони, за да може яйчниците да произведат повече от една яйцеклетка, които се извличат и замразяват.

Процесът задължително протича под лекарски контрол. Обикновено при жените между 20 и 30 години има добър резултат и се получават 15-20 яйцеклетки. Извличането им се извършва под лека упойка. Препоръчителната възраст за взимане на репродуктивен материал е до 35-та година, защото след това качеството на яйцеклетките се влошава, най-вече генетично.