Дните от 17 до 23 ноември 2014 г. ще минат под надслов "Седмица на Бащата". Инициативата е проект на националната кампания "Да бъдеш Баща" и резултат от обединението на 10 неправителствени организации с опит в работата с деца, родители, образователни и социални институции.

"Да бъдеш Баща" е част от международна кампания MenCare – a global fatherhood campaign, която се провежда в над 20 страни от 5 континента. Целта на  MenCare е да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата.

В България кампанията се реализира с подкрепата на OAK Foundation. Нейната цел е да постави фокус върху ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето.

В "Седмица на Бащата" взимат участие над 90 организации от цялата страна, които подкрепят активното включване на бащите (значимите за детето мъже) в грижите за деца чрез разнообразни дейности и инициативи. Календар на публичните инициативи и дейности в подкрепа на кампанията можете да откриете на сайта на кампания "Да бъдеш Баща".

Партньори-инициатори на кампанията са: Фондация "Асоциация Анимус", "Български център за джендър изследвания", Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии", Фондация "За Нашите Деца", "Институт по социални дейности и практики", Фондация "Лале", "Национална мрежа за децата", Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Асоциация "Родители" (основен координатор), "Център за изследвания и политики за жените".