Семействата съществуват във всякакви форми и размери - семейство са както двамата човека, така и 12. Тази истина обаче все още не е успяла да накара някои хора да излязат от матрицата, в която за семейство винаги са нужни двама родители. И ако емоциите не са достатъчно доказателство, то вече има и чисто емпирични данни, като резултати от изследвания. Те потвърждават, че децата, отгледани от майки, които са избрали да бъдат самотни - да имат дете от донор, или да не живеят с бащата, не се отличат по нищо от техните връстници, отгледани в семейство от класическа форма.

През юли 2017 г. изследователи от Европейското общество по репродукция и ембриология на човека в Белгия споделиха проучване, което показва, че децата, отгледани от жени, които са избрали да бъдат самотни майки, са също толкова добре, като деца в домакинства с двама родители.

Снимка: iStock

Ето какво установява проучването:

# Няма значителни разлики в емоционалното участие или родителския стрес между различните семейни типове.
# Самотните майки (избрали да бъдат такива) получават висока социална подкрепа.
# Няма значителни разлики във вътрешното и външното поведение на децата между двата типа семейство.

Разбира се, има много мнения и публикувани статии защо домакинствата с един родител не са идеалната среда за отглеждане на деца. Изследователят Матилд Брюес споделя пред Science Daily, че „предположението, че отглеждането на дете в семейство без баща не е добро за него, се основава главно на проучвания на деца, чиито родители са разведени и са имали конфликти помежду си преди това. Негативното влияние върху развитието на детето зависи повече от проблемната връзка родител-дете, а не от отсъствието на баща“.

В днешно време все повече жени избират да бъдат самотни родители, защото искат деца, но същевременно отказват да се подчиняват на социални стереотипи. В крайна сметка всеки тип семейство може да е добра среда, независимо дали е със самотен родител или с възрастна леля. По-важно е отношението и градивната връзка с детето.