"Любовта е мостът между теб и всичко останало."

- Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик