"Щастието не е свързано с някаква дейност. То е състояние на вътрешна удовлетвореност, не на задоволяване на желания за неща, идващи отвън."

- Матю Рикар (р. 1946), френски будистки монах и бивш биохимик, определян за най-щастливия човек на света