"Научете се да давате свобода. Това е ключът към щастието."

- Буда (563 пр.н.е. - 483 г. пр.н.е.), индийски духовен учител, основател на будизма