"Бъди като водата, която си пробива път през пукнатините. Не отстоявай своето, а се приспособявай към обекта, и ще намериш начин да минеш около или през него. Изпразни ума си, бъди безформен; като вода. Ако сложиш водата в чаша, тя става чаша. Ако я сложиш в бутилка, тя става бутилка. Ако я сложиш в чайник, тя става чайник. Водата може да тече и може да бушува. Бъди вода, приятелю."

- Брус Лий (1940 - 1973), американски киноактьор от китайски произход, смятан за най-влиятелната личност в бойните изкуства през 20 век