Един ден ще разберете, че материалните неща не означават нищо. Всичко, което има значение, е добруването с хората във вашия живот.