Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове.