На 28 юни 1712 г. в Женева е роден швейцарският философ и писател Жан-Жак Русо, работил през голяма част от живота си във Франция. Един от ранните представители на Романтизма в изкуството, неговата политическа философия оказва силно влияние върху дейците на Френската революция, като е особено популярен сред якобинците, които го обявяват за национален герой. Неговите произведения "Размисли върху произхода на неравенството" и "За обществения договор" се застъпват за демократично управление и оказват силно влияние върху съвременната политическа и обществена мисъл. Днес се навършват 307 години от рождението на Жан-Жак Русо, а ние го почитаме с вечните му цитати и мисли.

Снимка: Getty Images

"Всеки човек, който не работи, е негодник."

"Мъжете всякога ще бъдат такива, каквито желаят да ги виждат жените, и ако искате от тях душевно величие и добродетел, научете жените да разбират що е добродетел и душевно величие."

"Най-щастлив е този, който изпитва най-малко страдание, а най-нещастен е този, който изпитва най-малко радост."

"Благодарността е дълг, който трябва да бъде платен, но който никой няма право да очаква."

"Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея."

Снимка: Getty Images

"Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови."

"При условие, че човек не е луд, той може да бъде излекуван глупост освен от суетата."

"Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея."

"Природата никога не ни заблуждава. Ние сме тези, които лъжат себе си."

"Не можем да учим децата за опасността от това да лъжат хората, ако не осъзнаваме от своя страна опасността от казване на лъжи на децата."