Александър Абрашев е роден през 1990 г. във Варна. През 2012 г. се завършва с отличие в Университет Ковънтри, Великобритания, със специалност биологични науки и дипломна работа в областта на молекулярната генетика. В периода 2012-2013 г., работи като технически изпълнител-биолог в МЦ КИРМ Плевен. От 2013 г. работи като клиничен лаборант-биолог в КАРИЛАБ ДНК - София. От август 2014 г. се присъединява към екипа на проф. Щромер и Виена Ин Витро Център като ембриолог. Клиниката е една от десетте, участващи в благотворителната кампания "Любовта е действие" - една кампания в услуга на двойките с репродуктивни проблеми.

Благодарим на Александър Абрашев за времето, което ни отдели, и за възможността да си поговорим за професията ембриолог, за малките победи и благотворителната кампания "Любовта е действие":

Как протича един Ваш ден в ин витро клиниката?
Основната част от ежедневието ми преминава в семенната лаборатория, където съм отговорен за извършването на спермалния анализ – т.нар. спермограми, и обработката на семенна течност при ин витро процедури или инсеминации. Всички проби и епруветки се етикетират внимателно с имената на пациентите, което гарантира елиминирането на възможността за възникване на грешка при пробите.

А какво се случва в самата ин витро лаборатория?
Не малка част от работния ми ден преминава в ин витро лабораторията. Там всяка сутрин с главния ембриолог на клиниката Десислава Петрова оценяваме ембриони и документрираме всяка стъпка от тяхното развитие. В дните, когато има пункция, търсенето на яйцеклетки и тяхното оплождане се извършва именно в ин витро лабораторията. Самото култивиране на ембрионите става в специално създадени за целта инкубатори.

Как гарантирате високото качество на работния процес?
Една от най-важните ни задачи е да следим показателите на инкубаторите и всички останали уреди – дали работят с правилната температура, влажност, pH, и концентрация на газове. Данните от датчиците на всички уреди се наблюдават денонощно от специализирана система, която ни известява чрез съобщение на мобилния телефон при възникнал проблем. Това означава, че ние ембриолозите сме на 24 часово разположение, ако това се наложи.

Продължава >>