Забравете за морето, което е не само на часове път с кола от София през цяла България, но не предлага и една десета от биологичното разнообразие на Витоша. Планината е истински земен рай, а непосредствената й близост до столицата е абсолютен плюс.

Следват 10 причини, заради които Витоша е перфектната лятна дестинация. Уикендът предлага перфектната възможност - не я пропускайте, защото "Опознай родината, за да я обикнеш", както е казал Алеко Константинов - Щастливеца. 

1. На територията на планината се намира най-старият природен парк на Балканите"Витоша", който е създаден през 1934 г. заедно с двата резервата в парка Бистришко бранище и Торфено бранище

Снимка: Евгений Милов

2. На територията на Витоша има приблизително 1500 вида висши растения, което е около половината от всички описани в България.

Снимка: Евгений Милов

3. Средната юлска температура във Витоша е 13°С, а на Черни връх е 8°С.

Снимка: Евгений Милов

4. Горите заемат над половината от територията на планината, а пасищата – около една четвърт.

Снимка: Евгений Милов

5. Витоша има множество малки реки като Палакария, Железнишка, Бистрица, Драгалевска, Боянска, Владайска. От планината извира и по-голямата Струма.

Снимка: Евгений Милов

6. На Витоша можете да чуете птичата песен на 236 вида, сред които сокерица, жълтоглаво кралче, кръсточовка, боров синигер, голям и малък ястреб, черен и пъстър кълвач, керкенез, белоопашат мишелов, балканска чучулига, пъстър скален дрозд, белогуш дрозд, лещарка, горска ушата сова, пернатонога кукумявка, скален орел, орел змияр, осояд.

Снимка: Евгений Милов

7. Витоша предлага нощувка в над 40 хижи ("Алеко", "Купена", "Камен дел", "Балканити", Червената шапчица", "Септември" и много други), малки хотели ("Морени") и над 10 туристически заслона.

Снимка: Евгений Милов