Неотдавна съпругата ми ми показа публикация в една от родителските групи, които следи. В поста една бъдеща майка питаше участниците в групата дали трябва да имаш пари, за да родиш дете. И в коментарите всички отговаряха, че детето е много по-важно от парите и можеш да мислиш за това след като станеш родител. Аз няма как да се съглася с това.

Осъзнавам, че мнението ми не е популярно и може би ще ядоса много хора, но преди да предприемеш стъпката да имаш дете, трябва да си сигурна, че имаш финансовата възможност да се грижиш за него. В противен случай можеш да провалиш не само своя живот, но и този, който ще дадеш на детето си.

Може ли да си щастлив с малко пари?

Снимка: istockphoto.com

Вероятно ще кажете, че щастието не зависи от парите и че децата от бедни семейства много често са по-щастливи от тези на милионери. И ще сте напълно прави.

През 1937 г. ученият Джордж Вейлант започва да събира данни за голяма група деца. Той следи живота им през следващите близо 40 години, за да намери отговор на въпроса каква е формулата за по-добър живот и какво ни прави щастливи.

Снимка: istockphoto.com

В крайна сметка достига до заключението, което формулира така в интервю за „Атлантик“:

Единственото, което наистина има значение в живота, са отношенията ни с другите.

Оказва се, че хубавата заплата и придобивките остават на второ място след… приятелствата. Ние сме социални същества и нещото, което търсим най-много, е група, в която да се чувстваме приети и на мястото си.

Снимка: istockphoto.com

Бедните деца могат да завързват и да поддържат приятелства не по-зле от тези от заможни семейства, така че социалното положение на родителите действително има малко значение за щастието им. Но може да се отрази на друго, колкото и нелогично да звучи – интелекта им.

Връзката между бедността, богатството и интелектуалното развитие на децата ви

В страхотната си книга „Правилата на бебешкия мозък“ (издателство „Изток-Запад“) молекулярният биолог Джон Медина се опитва да обясни какви са предпоставките, от които зависи коефициента на интелигентност на хората още от бебета.

Снимка: istockphoto.com

Той отхвърля популярното вярване, че всеки човек се ражда с определен коефициент на интелигентност и подкрепя теорията, че това много зависи от средата и обстоятелствата. И едно от тези обстоятелства са именно финансовите възможности на родителите.

Снимка: istockphoto.com

Живеещите в дълбока бедност имат значително по-ниски резултати (на тестовете за интелигентност) от богатите“, пише Медина в главата, озаглавена „Щастливо бебе: семена“. „И ако печелите под определен праг, икономическите фактори ще имат много по-силно въздействие върху коефициента на детето ви, отколкото, ако принадлежите към средната класа. Дете, родено в бедност, но осиновено от семейство от средната класа, ще повиши коефициента си на интелигентност средно с 12-18 точки.

Снимка: istockphoto.com

Джон Медина дава ясно да се разбере в книгата си, че тестовете за интелигентност далеч не са перфектни и има още какво да се желае, за да се считат за научно издържани, но е факт, че бедността влияе негативно на развитието на мозъка.

Можем да заключим, че на повечето деца, родени в бедни семейства, ще им е трудно да успеят в живота, ще станат бедни възрастни и ще създадат нови бедни семейства, в които ще се родят нови бедни деца. И така до безкрай. Има и изключения, но случаите, които доказват това правило, са значително повече.