До Три могили път почти няма. Планинското село се намира на 45 км от Асеновград в югоизточната част на Родопа планината.

Видео: Ладислав Цветков

Преди повече от 30 години тук кипял живот. Имало приблизително 600 жители. Работели две фабрики, училище и лечебница. Днес там има между 16 и 20 постоянни жители.

Снимка: Ладислав Цветков

Един от последните останали наследници на жителите на някогашното голямо с. Три могили е Хакъ. Дълги години той бил шофьор на линейката, която обслужвала селата от планинския район.  

Снимка: Ладислав Цветков

Лечебницата в селото завинги е затворила врати. През 2012 г., след като и последния фелдшер се отказва, хората в селото вече не могат да получат медицинска грижа. Най-близкият град е 45 км, но за да се стигне до него се пътува приблизително 2ч., заради лошия планински път.

Снимка: Ладислав Цветков

В селото има един магазин, но той отваря само в петък, когато бусче от Тополово докарва само най-необходимото. Поръчки се правят от петък за петък и по телефона, ако има обхват.

Снимка: Ладислав Цветков

Джимбиза също живее в с. Три могили. Къщата му е на 2-3 км пеша от магазина. Когато натрупа сняг, той не ходи до магазина. Съпругата му пече хляб вкъщи.

Снимка: Ладислав Цветков

Според хората на Три могили, ако се оправи пътят им, селото отново ще се напълни с повече хора, а те ще могат да живеят малко по-нормално. Ще имат отново автобус и линейка. Или поне се надяварт на това.

Снимки, 360 градуса видео и дрон - Ладислав Цветков