За да разберем по-добре същността на Его-то и ролята му в нашия живот, ще се опитаме, макар и бегло и накратко, да си отговорим на въпроса: Доколко неговата сила и влияние над нас могат да се окажат пагубни и причина за нашите проблеми и страдания?!

Какво всъщност е Его?
-Его е нашето вътрешно светоусещане и чувство за идентичност. Това е идеята, че Аз съм Аз, тук съм и съществувам, но и че Аз имам душа и тя продължава да съществува и отвъд смъртта.

-Его е идентификация с физическото тяло – от неговите емоции до неговите физически усещания и пориви – болка, страсти, чувства, желания и т.н.

- В основата на егото (егоизма) лежи идеята "да живееш за себе си", да живееш за собствено наслаждение и удоволствия.

- Ако егото ни е голямо, се идентифицираме по-малко с Душата си или Божествения принцип в себе си. В стремежа си да надделеят над Его-то, да го победят и унищожат, йогите например се отдават на специални упражнения и асани, лишавайки се от храна и други материални благини за дълги периоди от време. Посредством практикуване на йога съвременният човек се опитва да намери своята вътрешна хармония и баланс на мисълта, чувствата и емоциите си. 

-Его е онази частица от теб, която иска да се изтъкне над останалите, да се изяви, да се разгърне, да се разкрие в цялата си мощ, сила и енергия.

- Колкото по-голямо е Егото ни, толкова по-нещастни се чувстваме. Егоизмът и щастието са несъвместими.

Егоистът, като правило, не осъзнава, че именно голямото Его е причина за неговите проблеми, страдания и депресии.

-Его е и онази част от теб, която ще умре, ако осъзнаеш, че ти си част от всевечното единство.

-Его е онази същност от теб, която не иска да се откаже от земните блага, от страстите и изкушенията на материалния свят.

-Но има и по-могъща сила, която би могла да те избави от голямото Его, и тя се казва Любов. Онази любов, която те прави по-силен, по-мъдър, по-човечен.
Реакции и емоции на Его-то.

-Его-то е това, което ражда у нас съмнението, гнева, чувството на неудовлетвореност, съпротивата или дори страха.

-Но и именно на Его-то в себе си дължим емоции като гордост, че сме помогнали на някого в дадена ситуация или на срам, че не сме реагирали навреме, за да направим добрина.

-Егото е това, което, подобно на навигационна система, се стреми да ни държи далеч от болката и страданията, а да ни тласка към преживявания, носещи наслада и удоволствие от живота.

-Но ако Его-то е голямо, то се превръща в причина за нашето вътрешно страдание, проблеми и депресии.

Как въздейства то?

-Его-то използва страха и разделението, за да ни отдалечи от Любовта и стремежа за единение с другите.

-Его-то е онази част от нас, която казва: "Искам да ме обичаш, независимо, че аз не те обичам."

-Егото разделя хората, предизвиква конфликт и недоразумения между тях, отблъсквайки далеч от себе си Любовта, която така отчаяно иска.

-И като за капак, Его-то ни прави по-тъжни, неудовлетворени, отчаяни и недоволни. И за всичко това виновни отново излизат другите.

Как да смекчим и преборим Его-то в себе си?
Смекчавайки егото в себе си, ние започваме да се чувстваме щастливи. За тази цел психолози и духовни учители ни учат да развиваме в себе си чувства и качества като: състрадание, съчувствието, милосърдие, съпричастност, емпатия, любов, прошка, разкаяние.

Няма по-красива, съзидателна и мощна сила от тази да простиш, но и да поискаш прошка.