Недоразумения възникват и между най-добрите хора. По-ценно от вашите наранени чувства и разочарование е приятелството. Когато вие разбиете доверието на друг, бързо се извинете и искрено поискайте прошка. Ако друг разбие вашето доверие, незабавно намерете сили да простите. По-добре бъдете първи в извинението и последни в предизвикване на болката. 

Сърдечните взаимоотношения са нещо, от което всеки има нужда. Остри думи, безсмислени действия, пренебрежително поведение са достатъчни да нарушат степента на доверие в една връзка. Те създават отчуждение, което започва да се усеща преди да бъде изразено с думи. Чувството от загуба на доверие е болезнено.

Много неща могат да бъдат възстановени, поправени, ремонтирани, закърпени, заменени с нови, но с хората не е толкова просто. Колкото по-дълго е просъществувало едно приятелство, толкова става по-незаменимо. Затова много грижовно се отнасяйте към близките си хора. Изразявайте обичта си и отношението, което заслужават.