Да се къпем или не, това е въпросът? Екипът на LadyZONE.bg също взема участие в тази абсурдна дискусия, провеждащата се в XXI век, когато нито ни липсва вода, нито сапун... ако нямаме гъба, едно кесе също върши работа, ако и него го няма (което е почти невъзможно в наши дни) ръцете са крайната алтернатива. Споделяме с вас своите виждания както и някои интересни факти. 

Наскоро общественият сайт Reddit направи проучване, което показва, че повече от 70% от жените и 60% от мъжете не се къпят всеки ден. И тук не става въпрос да седим под душа или във ваната с часове. Не. Тук говорим за един хигиенен минимум. Анкетата е осъществена сред 562 души, което не засяга със сигурност целия свят, но същевременно броят на хора би могъл да бъде сравнен с населението на малко градче където повечето жители не поддържат добра хигиена. 

Стряскащото в този случай е, че тук не става въпрос за дадено етническо население или далечна култура – говорим за  масова тенденция сред съвременните хора.