Японската технологична компания NTT Resonant създаде изкуствения интелект, който може да дава сложни отговори на абстрактни въпроси, свързани с човешките взаимоотношения. За Oshi-el екипът използвал двупосочна LSTM (long short-term memory) невромрежа, даваща възможност за обратна връзка и способност за обучение.

След тренировка с 190 000 въпроса и 770 000 отговора по теми като любов, пътешествия и здраве, изкуственият интелект се научил да разбира контекста на въпросите и да откроява подходящите отговори – потребителите оценили като полезни 1/3 от услугите му - двойно, отколкото от реален човек.

Програмистите са на мнение, че успехът на Oshi-el се корени не толкова в правилността на съветите му, а защото звучат максимално добре.