Причините за болки в шията и схващане на врата са много: стереотипна поза на работа пред екрана на компютър; шофиране на отворен прозорец; по-дълъг престой на течение; остеохондроза на шийните прешлени. Всичко това ограничава движенията във врата, свързани с болка, световъртеж, влошаване на слуха и поява на "мушици" пред очите. Неприятните оплаквания могат да се премахнат с упражнения. Достатъчно е да ги изпълнявате всеки ден сутрин или вечер.

1. Брадата отпуснете към гърдите. Главата обръщайте най-напред надясно 5 пъти, а след това 5 пъти наляво.  

2. Съвсем леко приповдигнете брадата. Отново завъртете главата надясно 5 пъти, след това вляво 5 пъти.

3. Наклонете главата надясно, опитвайки се да достигнете с ухо рамото 5 пъти, а след това по същия начин и вляво. 

4. Главата е с поглед напред. Натискайте брадичката към гръдната кост, като преодолявате съпротивлението на напрегнатите шийни мускули. Върхът на главата сочи нагоре, не се навежда. Това упражнение правете 3 пъти по 7 секунди.

5. Натискайте с челото върху дланта си и напрягайте мускулите на врата. Това упражнение направете 3 пъти по 7 секунди.

6. С напражение в мускулите натискайте с лявата буза върху лявата длан 3 пъти по 7 секунди. След това с дясната буза оказвайте натиск върху дясната длан 3 пъти по 7 секунди.

7. Брадичката е напред, ръцете са зад тила. Натиснете задната част на главата върху ръцете 3 пъти по 7 секунди.

8. Кръстосайте пръстите на ръцете под брадичката. Оказвайте натиск върху тях с брадичката 3 пъти по 7 секунди.