Знаете ли, че все повече педагози и психолози се обявяват против възпитателния приом родителят директно да принуждава детето си да казва "извинявай". Според тях принуждаването на децата да казват "съжалявам" може да доведе ред негативни последствия. Налагането отвън на определени норми на поведение според психолозите може да предизвика у мъниците отявлена съпротива. Високият и назидателен тон в съчетание с израза "Извини се веднага!" само може да запали война в отношението родител-дете, да предизвика негодувание, придружено с открита реакция на отпор и непослушание у малкия човек, дори да събуди гняв у него, твърдят специалистите. Ето защо родителят трябва да даде възможност на детето си само да осъзнае нередността на постъпката си в дадена ситуация и само да поиска да поправи грешката си, подчертават още те.

По-долу предлагаме на вниманието ви 4 професионални съвета от световно признатия експерт по въпросите за възпитанието Алисън Шейфър, насочени към родителите за това как да постъпват в моменти, когато детето е извършило някаква нередност, така че то само да прояви инициатива и желание да коригира постъпката си >>