"Предназначението на трудностите е да ни предизвикат, а не да ни обезсърчат. Човешкият дух израства по-високо при сблъсък."

- Уилям Елъри (1727 - 1820), американски юрист и конгресмен, един от 56-мата подписали Декларацията за независимост на САЩ

 

Обезсърчават ли ви трудностите?