"Един умен човек винаги може да се престори на глупав, докато обратното е невъзможно". 

Уди Алън, американски режисьор, актьор, сценарист и драматург