"Имайте търпение. Всички неща са трудни, преди да станат лесни."

- Саади