"Всеки от нас има десетки, ако не и стотици, невидими врагове. Бъдете благодарни на боговете, че сте намерили поне един невидим приятел."

- Болеслав Прус