Марк е един от четиримата евангелисти, описали живота и дейността на Иисус Христос. Той бил също един от седемдесетте апостоли и разпространявал Неговото учение, а освен това оставил и писмено изложение на онова, което проповядвал.

Евреин родом, той се казвал Йоан, но носел и второ, римско име - Марк, какъвто бил обичаят тогава. Смята се, че той е младежът, който при залавянето на Иисус Христос през нощта и воденето му на съд при първосвещеника вървял обвит в платно след тълпата. Това сведение дава само Марк, без да посочва име - от скромност древните автори не посочвали имената си. Явно Марк спял, когато в дома им дошли да съобщят за залавянето на Учителя, затова станал, завил се в някакво платно и хукнал да види какво става. А когато войниците се опитали да го заловят, той се отскубнал и избягал гол, припомня БТА.

Споменава се в Деяния апостолски, че Марк и майка му Мария давали подслон на Иисус в своята йерусалимска къща. Според древно църковно предание в тази къща Иисус Христос извършил Тайната вечеря с учениците Си, в нея Той се явил на апостолите след възкресението Си, там после били събрани апостолите, когато Светият Дух слязъл върху тях в деня на празника Петдесетница. По-късно Йоан или Марк, придружавал апостолите Павел и Варнава, чийто племенник бил, при проповедта им в Кипър, но се отказал да продължи с тях в Мала Азия и затова Павел не поискал да го вземе при следващото проповедническо пътуване. Тогава Марк станал помощник на апостол Петър, бил с него и в Рим. Там в средата на I век Марк написал своето евангелие, чиито читатели явно не били евреи, защото той в текста си обяснява еврейски думи и места в Палестина, а и повече от другите евангелисти използва латински думи.

После свети Марк проповядвал в Египет, където имал голям успех, но бил преследван за това и умрял като мъченик.