"Нищо в живота не излиза толкова скъпо, както болестта и глупостта."

- Зигмунд Фройд (1856 - 1939), австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата