Ако някога ви е било трудно да създавате връзки с нови хора, не сте сами. Хората спират да се отварят един към друг поради проблеми с доверието и болезнени преживявания от миналото. Въпреки това е напълно възможно да намерите безопасен социален кръг и да различите надеждни приятели от лицемери, ако се вслушате в думите, които използват.

Психологът Мария Брус изброява 7 фрази, които са характерни само за честните хора.

1. „По мое мнение“

Емоционално зрелият човек поема отговорност за мнението си, признава, че е субективно и може да е грешно. Подобна фраза позволява изразяването на лична позиция, но не и налагането й като абсолютна истина. Това е покана за дискусия, в която всеки споделя своята гледна точка и се опитва да разбере мотива на действията на другите.

2. „Притеснявам се за теб“

В трудна ситуация всеки би искал да получи малко топлина, съчувствие и подкрепа от близки. Но малко хора ще се ангажират с проблемите на всички, особено на тези, които не са важни за тях. Има едно изключение: когато зад интереса се крие желанието за получаване на пари, влияние или реципрочни услуги.

3. „С цялото си сърце“

Обикновено такива думи отразяват дълбочината и искреността на чувствата – благодарност, любов, подкрепа или съчувствие без никакви скрити значения. Говорещият прави нещо за вас не просто механично или формално, но с пълна отдаденост и желание да изрази привързаността си към вас.

В същото време хората, които не се интересуват истински то вас не казват това, защото нямат висока степен на емпатия; не се съобразяват с ничии нужди освен със собствените си. Фрази, които означават дълбока емоционална връзка, са неестествени за тях, тъй като не отговарят на тяхната природа.