Хората се събират заедно по много различни причини и всяка връзка е уникална комбинация от характеристики. И макар да има много разновидности на нездравословните (токсични) връзки, в тази статия няма да се спираме подробно върху тях, а ще разгледаме какво характеризира здравословните и удовлетворяващи взаимоотношения.

Всички здравословни връзки си приличат! Има няколко основни характеристики, които присъстват задължително във всяка здравословната връзка, например взаимното уважение, доверието и честността. Ако четете тази статия, но не преоткривате връзката си в посочените харатеристики, може би е време да се замислите доколко връзката, в която сте е здравословна за вас. Какво още е важно за изграждане на стабилни, здравословни и дългосрочни отношения?

1. Интимност

За да бъде една връзка здравословна я трябва да се гради на усещането за разбиране, споделен смисъл, интимност. Често бъркаме интимността със сексуалния контекст, но това е голяма грешка. Истинската интимност се случва, когато има среща на душите, а това се случва предимно чрез комуникация и усещането, че си чут, видян, приет и разбран от другия.

2. Честност

Добрата комуникация е ключова част заизграждането на интимност и доверие във всяка връзка. Когато двама души знаят какво искат от връзката и се чувстват комфортно да се изразяват своите нужди, страхове и желания, това ще повиши доверието и ще заздрави връзката, за да бъде тя удовлетворяваща, стабилна и дългосрочна.

3. Уважение

Всеки от нас има нужда да се чувства в безопасност с човека, който обича.  Да изрази това, което го притеснява без страх, че ще бъде отхвърлен. Също така е много важно да можем да спорим с уважение към гледните точки на другия и неговите ценности. Да бъдем способни да разрешаваме конфликти с уважение към другия – без обиди, унизителни коментари или желание „винаги да сме прави”.

4. Социален кръг

За да стимулираме и обогатим нашата романтична връзка е важно да поддържаме своята собствена идентичност извън нея. Това ознчава да имаме удовлетворяващи връзки с членовете на нашето семейство и приятели. Много хора, влизайки във връзка, забравят за приятелите си, а това е голяма грешка, защото създава основа за разрушителна зависимост от партньора и връзката.

Вижте повече в сайта Frida.bg.