"Само трябва да обичаш и да вярваш, че от любовта по–силна молитва няма."

Радослав Гизгинджиев