"Най-благоразумно е никога да не изпадаш в положение, от което можеш да се разочароваш."

- Ъруин Шоу (1913 - 1984), американския писател и филмов сценарист от еврейски произход