Забравете за морето, което е не само на часове път с кола от София през цяла България, но не предлага и една десета от биологичното разнообразие на Витоша. Планината е истински земен рай, а непосредствената й близост до столицата е абсолютен плюс. Следват 10 причини, заради които Витоша е перфектната лятна дестинация. Уикендът предлага перфектната възможност - не я пропускайте, защото "Опознай родината, за да я обикнеш", както е казал Алеко Константинов - Щастливеца. 

1. На територията на планината се намира най-старият природен парк на Балканите"Витоша", който е създаден през 1934 г. заедно с двата резервата в парка Бистришко бранище и Торфено бранище

Снимка: Евгений Милов

2. На територията на Витоша има приблизително 1500 вида висши растения, което е около половината от всички описани в България.

Снимка: Евгений Милов

3. Средната юлска температура във Витоша е 13°С, а на Черни връх е 8°С.

Снимка: Евгений Милов

4. Горите заемат над половината от територията на планината, а пасищата – около една четвърт.

Снимка: Евгений Милов

5. Витоша има множество малки реки като Палакария, Железнишка, Бистрица, Драгалевска, Боянска, Владайска. От планината извира и по-голямата Струма.

Снимка: Евгений Милов

6. На Витоша можете да чуете птичата песен на 236 вида, сред които сокерица, жълтоглаво кралче, кръсточовка, боров синигер, голям и малък ястреб, черен и пъстър кълвач, керкенез, белоопашат мишелов, балканска чучулига, пъстър скален дрозд, белогуш дрозд, лещарка, горска ушата сова, пернатонога кукумявка, скален орел, орел змияр, осояд.

Снимка: Евгений Милов

7. Витоша предлага нощувка в над 40 хижи ("Алеко", "Купена", "Камен дел"), малки хотели и над 10 туристически заслона.

Снимка: Евгений Милов

8. Полите на Витоша приютяват един от културните символи на България и паметник в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО - Боянската църква, а от историческо значение е и Драгалевският манастир.

Снимка: Евгений Милов

9. Витоша е леснодостъпна, благодарение на организирания транспорт от София с автобуси и лифтовете от Симеоново (кабинков) и Драгалевци (седалков).

Снимка: Евгений Милов

10. Надморската височина на Черни връх е 2290 м, което нарежда Витоша на четвърто място по височина сред българските планини - след Рила (връх Мусала - 2925 м), Пирин (връх Вихрен - 2914 м) и Стара планина (връх Ботев - 2376 м).

Снимка: Евгений Милов

Разгледайте и останалите снимки в галерията! Ако и това не ви е достатъчно, тогава вижте: