Във връзка с повишената заболеваемост от коронавирус при децата, от Министерството на здравеопазването уточняват, че родители на деца, върнати от детска градина или ясла заради карантина, имат право на болничен лист.

И още - родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ.

Те могат да кандидатстват за нея, ако са в неплатен отпуск, защото не могат да работят от дистанция, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.

Друго условие за отпускане на помощта е средният доход на член от семейството да е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата, което се равнява на 975 лева.

За да получи помощ от държавата, доходът на семейство с едно дете не трябва да надвишава 2925 лева, а на семейство с две деца доходът не трябва да е по-висок от 3900 лв.

Вижте повече какви семейни помощи предвижда законът в Dete.bg.