На всяка от нас се случва да се разболее и това да наложи отсъствие от работа. При представяне на болничен лист, издаден от лекуващия лекар, и ако лицето е осигурено, следва от НОИ да преведат заплащане за тези дни (след 3-те дни, които се изплащат от работодателя). Но... всъщност винаги има толкова условия, които трябва да са добре изпълнени, за да не се получи забавяне в плащането. А такова, за съжаление, често се случва.

Какво може да направите, ако от НОИ бавят заплащането на ваш болничен

Няколко стъпки, които може да направите, препоръчани и проверени като действащи от първо лице.

Направете си ПИК
Този личен номер, издаден от НОИ, ви дава достъп до много информация - проверка на внесени и липсващи социални и здравни осигуровки, проверка на статуса на подаден болничен - предаден ли е в НОИ от работодателя, обработва ли се и т.н. (всичко това се отразява онлайн в уеб страницата на НОИ и може да го видите по всяко време), преводи на майчинство и т.н.
ПИК се издава само срещу лична карта и заявление, подадено на място в някое от звената на Института. Това е една от наистина полезните услуги на НОИ, от която лесно може да се възползвате. 

Справка при работодателя
Лекарите подават към НОИ издадените болнични листове по електронен път. Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност. Осигуреното лице е длъжно да представи болничния лист или да уведоми работодателя си за временната си неработоспособност до два работни дни от издаването му. Работодателят/осигурите/ е длъжен да предостави данни за болничния в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило болничния лист. Ако забелязвате някакво забавяне, проверете дали работодателят не е забавил по някаква причина подаването на болничния лист.

Напишете мейл до НОИ
Контактният център на НОИ работи всеки ден от 8.30 до 17.30 ч. Може да се свържете с тях за справка на телефони -  0700 14 802 или +359 2 902 0506. За съжаление, най-честият отговори, който може да чуете от там, е механичният запис, който ви уведомява, че всички оператори са заети и трябва да изчакате. Това може да продължи наистина дълго време. Нашият съвет е - напишете имейл. Входящата поща и отговорите, които се дават на запитванията, се следят прецизно, поради, което служителите в НОИ не пропускат да отговорят. Приятно изненадани останахме, когато получихме отговор на изпратен мейл още рано сутринта на следващия ден. При това подробен, любезен и с извинение за забавянето. Контакти с НОИ може да намерите тук

Възможни причини за забавянето на изплащане на болничен

- наложила се проверка от специалист
- включени национални празници, почивни и др. дни с по-особен характер в болничния ви, които налагат внимателно изчисляване
- друг болничен, който предхожда забавения
- сбъркан IBAN на сметката, която сте представили за превод на сумата