Все по-често в публичното пространство се споменава терминът Нискоемисионна зона. Причината е решението на Столична община да въведе такава мярка и на територията на София.

В материала са използвани данни, предоставени от „София без емисии".

Какво е Нискоемисионна зона (НЕЗ)?

Нискоемисионната зона е зона, в която достъпът на най-замърсяващите превозни средства е регулиран. Обикновено това означава, че превозни средства, които отделят по-високи емисии не могат да влизат в определената зона. В някои държави достъпът до тези зони за по-замърсяващите автомобили става посредством заплащане на определена такса. Идеята е да се насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства или на публичния транспорт, за да се подобри качеството на въздуха. Доказано е, че мярката Нискоемесионна зона е най-ефективна по отношение подобряване на качеството на въздуха.

Ограничаването на най-замърсяващите превозни средства води до намаляване на трите основни замърсителя на въздуха – фини прахови частици (ФПЧ), азотен оксид (NOx) и индиректно на озон.

Фините прахови частици PM10 или PM2.5, предизвикват най-голямо безпокойство, тъй като много лесно могат да навлязат в човешкия организъм и да причинят сърдечни и дихателни проблеми. Те са толкова малки, че диаметърът им е с около 9 пъти по-малък от диаметъра на един човешки косъм.

Ефективността на НЕЗ ги прави все по-популярни в цяла Европа, както и в някои азиатски държави.

Първата Нискоемисионна зона в Европа е въведена в Швеция през 1996г. Не случайно именно шведски град стой начело в класацията за най-чист въздух в Европа. Много бързо почти всички градове в Западна Европа последват примера на Швеция. Тенденция за въвеждане на НЕЗ вече се наблюдава и в Източна Европа.

Според доклад от 2022г. на Transport & Environment*,една от най-големите организации за по-чист транспорт и екология в Европа, Нискоемисонните зони на континента са се увеличили с 40%. От 228 през 2019г. броят им е достигнал 320 през 2022г. Очакванията са към 2025г. НЕЗ в Европа да станат 507. 

В това близо 58%-но увеличение роля има и България. С решение на СОС от 2023г. влиза в сила първата НЕЗ в страната и по-конкретно в София. Съгласно наредбата, мярката ще бъде въведена на два етапа. От 1 декември 2023г. се ограничава влизането на автомобили с първа екокатегория в широкия център на София, обособен като Малък ринг. Две години по-късно мярката ще обхване по-голяма територия в столицата, обособена като Голям ринг. Ограниченията ще важат до месец февруари на следващата календарна година. Повече информация за предстоящото въвеждане на НЕЗ в София може да прочетете на сайта на Столична община и на фейсбук страницата на информационната кампания „Мисия София без емисии“.

Предвидено е контролът да става посредством камери, които ще засичат регистрационния номер на автомобила, а от там директно ще се прави връзката с екокатегорията на превозното средство. Глобите ще бъдат между 50 и 500 лв.

Изследване на инициативата TRUE установява, че модел на НЕЗ в София, при който ограниченията се затягат на всеки две години ще доведе до намаляване със 75% на емисиите на азотен оксид (NOx) с 6 до 8 години по-рано, в сравнение с това никакви мерки да не бъдат приложени. ФПЧ ще намалеят със същия процент 4 до 5 години по-рано.

Вижте още полезни статии по темата в специалната ни страница "София без емисии".