"Привличането между душите се превръща в приятелство. Привличането между умовете се превръща в уважение. Привличането между телата се превръща в страст. И само всичко заедно може да се превърне в любов."

Конфуций (551 пр.н.е. - 479 пр.н.е.), китайски мислител и философ