Мечтата е само мечта. Целта е мечта с план и срок.