Да приковем вниманието на другите върху себе си и да ги накараме да ни чуят не e леснa работа. За да съумеем да привлечем вниманието на отсрещната страна, са нужни подход и добри ораторски умения. Следват няколко метода, които ще ви помогнат да бъдете не само чути, но и правилно разбрани:

#1 - Изразявайте мислите си ясно и кратко
Усвоете изкуството да изказвате мислите си конкретно. Правете кратки изречения. Дългите паузи между тях не са препоръчителни, тъй като слушателите ви лесно могат да изгубят нишката на мисълта ви. Избягвайте употребата на междуметия от типа: "ъъъъ", "аааа", "емиии" – те категорично издават несигурност и неувереност у говорещия. Прекомерно наситената с междуметия реч е и признак за бедна езикова култура и липса на достатъчно изразни средства.

#2 – Бъдете уверени
Винаги гледайте своя събеседник в очите. За да ви взимат на сериозно е задължително да покажете увереност и сила – дръжте главата си добре вдигната, говорете смело и не на последно място гледайте човекът пред вас в очите. По този начин не само задържате неговото внимание върху вас, но и над това, което казвате.

#3 - Подкрепяйте изказванията си с примери, цифри, статистически данни
Когато искате да убедите някого в правотата на вашите аргументи, изтъквайте достоверни факти. Всичко това подгрява интереса и насочва вниманието.

#4 - Използвайте положителни словесни конструкции, а не отрицателни
Доверете се на положителната констатация, а не на отрицателната. Използвайте в речта си повече "Да", отколкото "Не". Когато искате да възразите на някого, вместо израза "Не, така няма да стане", кажете: "Да, да, точно заради това, ще постъпим по другия начин."

#5 - Използвайте чувството си за хумор
Научете се да използвате чувството си за хумор по време на разговор. Няма нищо по-отпускащо и предразполагащо от този метод на комуникация. Кажете някой остроумен анекдот, виц или забавен спомен в контекста на диалога, за да защитите своята позиция. Не забравяйте, че практиката е най-добрият учител по ораторско майсторство. Колкото по-често говорите, толкова повече ще се усъвършенствате.