Следващите 6 въпроса ще променят завинаги живота ви, като разкрият истинската ви всъщност и позволят да разберете по-ясно целта на живота ви! Въпросите ще ви помогнат да чуете по-ясно вътрешния си глас, за да реализирате пълноценно себе си – истинското вас, а не онова, което всички очакват да бъдете през живота си… Оставяме празно място под въпросите – принтирайте статията, запишете отговорите и ги сложете някъде под око – ще променят живота ви завинаги към по-добро!

 

1. Какво обичам на 100% в живота?

 

2. Какви са най-големите постижения в живота ми досега?

 

3. Какво бих направил, ако знаех, че никой няма да ме съди за това?

 

4. Ако нямам никакви ограничения в живота (мога да имам и правя каквото поискам) – какво бих избрал да имам и правя?

 

5. Какво щях да направя, ако имам 1 милиард лева?

 

6. На кого се възхищавам най-много в света?