Самото чувство на страх създава безпокойство, тревога, блокира активността и самоуважението и накрая разболява. Марк Твен пише: "Смелостта не е отсъствие на страх, а е съпротивление на страха, покоряване на страха". Основни фактори, пораждащи страх са невежеството, умората и деструктивната критика на родителите в детството. Така че, колкото човек е по-информиран, толкова по-малко са неговите страхове. Всяка отпуска с наспиване, почивка за възстановяване на силите също допринася за възвръщане на решителността и самоуважението.

Глен Форд е казал: "Ако не правите онова, от което се боите, страхът ще подчини и управлява целия ви живот". Само когато се движите насрещно срещу онова, от което се страхувате, вашите страхове постепенно изчезват, а увереността и самоуважението ви нарастват. Затова опознайте "врага".

Запишете на един лист въпроса: "От какво се боя?”

Честно за себе си опишете всички обстоятелства, хора, думи, мнение, гримаси, отношение, действия, които ви създават тревога и безпокойство, след които се чувствате сковани, подтиснати, глупави. След това степенувайте записаните страхове, за да откриете този страх, който препречва пътя към вашата цел. След като установите доминиращия ви страх, отговорете на три въпроса:

1. По какъв начин този страх ми пречи?

2. Би ли могъл да ми помогне в бъдеще?

3. Какво ще спечеля, ако се избавя от него?

Осъзнайте го и направете смела стъпка за преодоляване на този доминиращ страх. Когато се усетите в плен на тревогата, превключете вниманието към целите си. Мислено си представете образа на човека, който искате да бъдете - с достойнство, деен и успял. Овладяването на страха и стимулирането на куража са основните предпоставки за щастлив и успешен живот. Обещайте си, че ще направите това, което сте решил да направите. Бъдещето принадлежи на смелите.