Ако се чудите как да организирате лятото на децата, ако нямате баба и дядо, които да ви помагат, а не искате хлапето да прекарва безцелно дните си, ви предлагаме две алтернативи - езикови летни лагери и летни градски лагери. Какво точно представляват и защо биха били полезни разказва Иво Паскалев, педагог и управител на Академия "Юнити"

Кратка визитка: През 2013 г. Иво Паскалев завършва СУ “Св. Климент Охридски” с магистърска степен по Педагогика – Съвременни образователни технологии. Придобива и учителска правоспособност с първа Методика по преподаване на английски език и втора Методика на обучението по философски дисциплини. Придобива степен Бакалавър по Международен туризъм в УНСС през 2000 г. Специализира Хотелски мениджмънт в САЩ, където работи и живее до 2004 г. След завръщането си в България работи в сферата на инвестициите в имоти, а от 2008 г. е управител на Академия Юнити.

Иво Паскалев
Какво представляват езиковите летни лагери?
Летните лагери като форма на учебна дейност и почивка са изключително привлекателни и мотивиращи за учениците от всички възрасти. Тайната е в излизането от познатата среда и рутинното ежедневие, което оказва благотворен ефект върху физическото и емоционално здраве, интелекта и духа. Летните ни лагери са предназначени са за деца от 5 до 12 години и представляват отлично поле за реализиране на многопланови цели – от чисто учебни до дълбоко възпитателни. Тук всички деца могат да се впишат добре, да бъдат самостоятелни, да опознаят и общуват на по-дълбоко ниво не само с другите, но и със себе си.

Как съчетавате езиковото обучение с игрите?
Съвременните изследвания в педагогиката и психологията показват, че децата учат най-добре в радостна и творческа обстановка. Неслучайно едни от най-добрите и препоръчвани технологии на обучение за деца са т.нар. "игрови технологии и симулации". Особено в езиковото обучение - децата усвояват отлично, когато са поставени в приятна и позната за тях ситуация. Нещо повече – знанията се формират и запечатват в пъти по-лесно, ако са подкрепени с кинестетични (т.е телесни) реакции. Затова игрите са задължителни.

Какво успяват да усвоят децата за десет дни?
Програмата е много комплексна. На първо място отново трябва да споменем педагогическата част, която смея да твърдя е уникална в България. Темите, с които се работи преди обед по английски език, преливат в уроци по изкуства следобед. Така се постига континуум или непрекъснатост на обучението. Дори думата обучение не е най-точната. За децата това е едно цялостно десетдневно приключение, изпълнено с уроци, игри, забава и творчество. Занятията следобед включват изобразително, приложно и театрално изкуство. Програмата кулминира в официално завършване и гала вечер, на която децата по групи представят своята „дипломна работа“ – групова картина, танци, песни или пиеса. Програмата включва и много други дейности като спортове, езда, скаутски програми, преходи сред природата, танци, партита, викторини, езикови литературни и киновечери, всички насочени към цялостното развитие на детето.

Как разделяте групите – по възраст или по ниво на владеене на езика?
Всяко дете следва да напредва от нивото, на което се намира в момента. Затова в началото всички преминават тест за определяне на нивото. След това се разделят по групи, като обикновено нивото на владеене на английски се припокрива с възрастта. Така се получават сравнително хомогенни групи и децата се чувстват комфортно, тъй като общуват с връстници.Това е много важно са преодоляване на бариерите в комуникацията. Ние също много внимателно стимулираме децата да разчупят такива модели като срамежливост, несигурност, нежелание за комуникация. В крайна сметка, на лагерите децата не само отпочиват и изучават езици с изкуства, но и стават самостоятелни, формират нагласи и ценности, които да им помагат по-нататък в живота. В академията поставяме възпитанието наравно с обучението и почивката.

Само с английски език ли са лагерите?
Засега да, но планираме да въведем изучаването и на други езици – не само от популярните европейски като испански, немски и френски, но и някои екзотични като японски и шведски например. Езиковото обучение при нас обаче се основава на най-новите подходи в световната практика като например методът "Евроком" и Приложното междуезиково разбиране. Това означава, че докато преподаваме на детето английски, се формират и езикови умения в други езици – испански, немски, френски и др. Това е естествен процес, който се основава на общите структури помежду им. Всъщност езиците в Европа, спадащи в една от трите главни групи – славянска, германска или романска – споделят повече общи неща, отколкото си даваме сметка. Така децата откриват, че езиците на съседите не са чужди, а са в голяма степен собствени. Това усилва увереността и дава мотивация, а времето за обучение по няколко езика значително се съкращава.

Разкажете и за градските лагери през лятото
По подобен начин се грижим и за децата в летните месеци, когато сме в София – юни и август. През този период обаче не провеждаме езиково обучение. Работим с децата по линия на изкуствата и отдиха. В дните, в които излизаме извън София, акцентираме на спорта, игрите и дейностите сред природата. Когато оставаме в града, се фокусираме върху културно творческите занимания – посещаваме музеи, галерии и творим в център Юнити. Транспортът и храната са осигурени. Програмите ни са съобразени с натовареното ежедневие на родителите, затова осигуряваме целодневни занимания за децата – от 8:30 до 18:00 ч. Така всички са щастливи.

Какво е предимството на вашите програми за работа с деца?
В основата на всяко едно обучение на Академия Юнити е заложен холистичният подход. За нас, най-важно е изграждането на детето като цялостна личност и интеграцията му в група. Този процес започва в най-ранна детска възраст. При нас децата не само развиват езикови умения и способностите си за комуникация, но и откриват и изразяват свободно творческите си потенциали. Някои от основните принципи в академията са: индивидуален подход към всяко дете, работа в група, обучение в и чрез изкуство, както и култивиране на добродетели като: осъзнато отношение към всичко заобикалящо, креативност, групово сътрудничество, хармония, любов, толерантност, взаимопомощ, честност, ред, смелост и воля за добро. Не на последно място са и служителите на Академия Юнити, които осигуряват отлична грижа за вашите деца чрез своя професионализъм, отдаденост и любящо внимание.

В Банско, снимка: Академия Юнити

Вж. Програма за летния езиков лагер в Добринище

Вж. Програма за летния градски лагер